Luật phòng cháy chữa cháy dành cho các doanh nghiệp nhỏ

Các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra ở bất cứ đâu và ở bất cứ nơi nào, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài việc nắm rõ các biện pháp phòng cháy chữa cháy kết hợp với giải pháp kỹ thuật để hạn chế tối đa các nguy hiểm. Đồng thời hiểu rõ về luật phòng cháy chữa cháy có thể giảm tối đa thiệt hại do hỏa hoạn gây ra và tránh bị xử phạt. Cập nhật ngay bên dưới.

Luật phòng cháy chữa cháy dành cho các doanh nghiệp nhỏ
Luật phòng cháy chữa cháy dành cho các doanh nghiệp nhỏ

Luật phòng cháy chữa cháy đối với doanh nghiệp

Bắt đầu vào cuối tháng 07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết cũng như sửa đổi và bổ sung mới một số điều Luật phòng cháy chữa cháy, vì thế các doanh nghiệp cần lưu ý và thực hiện đúng quy định để tránh bị xử phạt. Dưới đây là bảng thống kê các điều luật cho hai đối tượng chính: Doanh nghiệp thuộc diện quản lý về PCCC và Doanh nghiệp có nguy hiểm về cháy, nổ. Nếu bạn thuộc 1 trong 2 diện này thì cần thực hiện các nghĩa vụ sau:

 Doanh nghiệp thuộc diện quản lý về PCCCDoanh nghiệp có nguy hiểm về cháy, nổ
Loại hình doanh nghiệpLà nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu cung cư và các công trình độc lập khác.Là cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nhưng có yêu cầu cao về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.
Thiết kế nội quy an toàn và sơ đồ chỉ dẫn về PCCCCơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nhưng không phải là cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thì việc xây dựng nội quy an toàn và sơ đồ chỉ dẫn về PCCC được thực hiện phù hợp với quy mô tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC.Các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải xây dựng nội quy an toàn về PCCC và sơ đồ chỉ dẫn về PCCC.
Đào tạo và thực tập phương án PCCCCơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nhưng không phải là cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thì việc xây dụng và thực tập phương án PCCC được thực hiện phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC.Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải xây dựng phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải có trách nhiệm tổ chức thực tập phương án chữa cháy đó.
Thành lập lực lượng PCCCCơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nhưng không phải là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ thì việc thành lập lực lượng PCCC được thực hiện phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC.Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải có lực lượng PCCC cơ sở được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy về tổ chức thường trực sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ cho cơ sở.

Cách kiểm tra, kiểm định và bảo quản hệ thống PCCC

  • Kiểm định phương tiện PCCC: phương tiện PCCC gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc PCCC, cứu người, cứu tài sản phải được kiểm định.
  • Kiểm tra an toàn về PCCC: người đứng đầu cơ sở và người đứng đầu doanh nghiệp quản lý cơ sở căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế và yêu cầu bảo đảm an toàn về PCCC sẽ quy định cụ thể về thời gian, số lần kiểm tra thường xuyên, định kỳ về an toàn PCCC trong phạm vi quản lý của mình.
  • Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC:
    • Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình.
    • Trường hợp cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC thì phải đề nghị cơ quan Cảnh sát PCCC tổ chức lớp huấn luyện PCCC.
  • Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng: người đứng đầu cơ sở phải có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng thuộc phạm vi quản lý của mình. Và người được giao nhiệm vụ phải thực hiện việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng theo đúng chế độ quản lý.
  • Bảo quản, bão dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy: người đứng đầu cơ sở phải có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy thuộc phạm vi quản lý của mình. Và người được giao nhiệm vụ phải thực hiện việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng theo đúng chế độ quản lý.

Tham khảo một số thiết bị báo cháy GST dưới đây:

>>> Đọc tiếp: Quy trình và các biện pháp PCCC dành cho doanh nghiệp nhỏ.

Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn thực hiện đúng và tránh vi phạm các điều luật phòng cháy chữa cháy. Bạn quan tâm và có nhu cầu lắp đặt thiết bị báo cháy GST, liên hệ ngay đến đội ngũ HTH để mua được những sản phẩm chính hãng, uy tín và giá phải chăng.